Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Exclusief Beheer biedt alle documenten welke niet van privatieve aard zijn, zoals prijsoffertes, verslagen algemene en bijzondere vergaderingen, facturen, keuringsverslagen, contracten, aan per residentie.

Elke eigenaar kan op deze transparante manier alle noodzakelijke documenten die hem of haar kunnen aanbelangen raadplegen op eender welk tijdstip en op eender welke locatie.

Deze documenten worden naargelang hun type geplaatst in een specifieke map zodat deze snel en effectief kunnen worden terug gevonden.

Om de online applicatie te gebruiken kan u klikken op onderstaande icoontje.

                                                                           OpenSyndic

Een extra woordje uitleg?

De secretaris (één van de mede-eigenaars en/of syndicus) van de algemene vergadering stelt de notulen op van de vergadering.
Deze notulen dienen de beslissingen van de algemene vergadering te vermelden met de stemresultaten en de namen van deze mede-eigenaars die zich hebben onthouden en/of hebben tegen gestemd.

Op het einde van de algemene vergadering worden deze notulen ondertekend door de voorzitter, de secretaris en alle resterende aanwezige mede-eigenaars.

Exclusief Beheer zorgt er echter voor dat het verslag van de algemene vergadering als dusdanig wordt voorbereid, zodat dit enkel nog “live” dient te worden aangevuld met aan en/of opmerkingen en de stemresultaten.

Dit verslag dient binnen de 30 dagen nà de datum van de algemene en/of bijzondere algemene vergadering aan elke mede-eigenaar te worden bezorgd.

Exclusief Beheer zorgt ervoor dat u het verslag ten laatste de dag na de vergadering online kan terugvinden.

Tevens kan u de agenda en volmacht, de begroting voor de gewone en de buitengewone uitgaven voor het lopend werkjaar en een detailafrekening van de kosten voor de voorbije periode online terugvinden.

Alle prijsoffertes die in het kader van de algemene vergadering noodzakelijk zijn, worden eveneens vooraf online geplaatst.

Op deze manier probeert Exclusief Beheer ervoor te zorgen dat elke mede-eigenaar voorafgaandelijk in detail wordt geïnformeerd zodat de algemene vergaderingen constructief en transparant kunnen verlopen en dat papierverspilling tot het absolute minimum wordt herleid.

 

Als laatste kunnen we stellen dat een online gegevensplatform geen wettelijke verplichting is doch wel het onderscheid kan maken in een transparant residentieel beheer van uw residentie.