Wie mag aanwezig zijn op een algemene vergadering?

In de categorie: Administratief beheer


De stemhoudende mede-eigenaar worden uitgenodigd door de syndicus.
Indien er meerdere eigenaars zijn voor één privatief dienen zij in onderling overleg één stemhouder aan te duiden.  Doen zij dit niet, dan worden zij geschorst van deelname aan de beraadslagingen (stemrondes) tijdens de A.V, totdat zij één stemhouder hebben aangeduid.

Deze aanduiding dient schriftelijk te gebeuren bij de syndicus.  Deze aanduiding moet ter goedkeuring en aanvaarding worden ondertekend door alle mede-eigenaars van dit kavel.

Bovendien moet de stemhoudende mede-eigenaar, schriftelijk en uitdrukkelijk laten weten aan de syndicus hoe hij zijn correspondentie wilt ontvangen, via email of per (aangetekende) post.

De stemhouder moet elke adreswijziging zelf melden aan de syndicus.  De syndicus stuurt zijn uitnodigingen en correspondentie naar het door hem laatst gekende adres (of email).

Wie kan mede-eigenaar zijn van één kavel?  bv. Vruchtgebruik/blote eigendom, huwelijksgemeenschap, mede-eigendom van één kavel (bv. samenwonenden, broers of zussen, etc.... die samen één appartement of andere kavel in de mede-eigendom bezitten).


Een stemhouder kan zich laten vertegenwoordigen via volmacht door een lasthebber.
Iedereen, behalve de syndicus, kan lasthebber zijn.

Een lasthebber kan nooit meer dan 3 volmachten vertegenwoordigen behalve als hij hierdoor (meer dan 3 volmachten) onder de 10% van de aandelen vertegenwoordigt.