Wie kan als syndicus optreden?

In de categorie: Administratief beheer

Om beroepsmatig syndicus te zijn (hoofd- of bijberoep) moet men voldoen aan de wetgeving op de vastgoedmakelaars (K.B. van 6 september 1993). Dit houdt onder meer in dat men ingeschreven moet zijn bij het Belgisch Instituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.). Deze vereiste geldt niet voor personen die slechts occasioneel optreden als syndicus.
Het is een mede-eigenaar toegestaan om, na aanstelling door de Algemene Vergadering, op te treden als syndicus.

Mede-eigenaars hebben drie mogelijkheden:

Eén van de mede-eigenaars die optreedt als syndicus
Het is perfect mogelijk dat één van de mede-eigenaars binnen het gebouw alle hogergenoemde taken op zich neemt. Vaak leidt deze situatie op termijn echter tot spanningen tussen de mede-eigenaars en al even vaak blijkt dat de syndicus-mede-eigenaar zijn taak wat onderschat. Essentieel is ook te beseffen dat de mede-eigenaar-syndicus dezelfde professionele aansprakelijkheid draagt als de professionele syndicus.

De professionele syndicus.
In de meeste gevallen wordt beroep gedaan op een professionele, erkende syndicus. Ingevolge de Wet van 6 september 1993 op het Statuut van de Vastgoedmakelaars, is de activiteit van verkoop, verhuur en beheer van gebouwen wettelijk voorbehouden aan de erkende vastgoedmakelaars en aan diegenen tot wiens normale beroepsactiviteit deze activiteiten behoren, mits zij onderworpen zijn aan de tucht van een erkende beroepsinstantie.
De voordelen van een professionele syndicus liggen voor de hand: professionele vakkennis en ervaring, vaak kunnen gunstiger blok-tarieven afgesloten worden, neutraliteit tegenover de mede-eigenaars vermijdt conflicten.

De advocaat-syndicus.
Mits hij daartoe toestemming krijgt van zijn stafhouder, kan een advocaat aangesteld worden als syndicus.