Welke punten neemt men op in de uitnodiging voor de algemene vergadering?

In de categorie: Administratief beheer

Vooreerst zijn er alle punten die wettelijk verplicht zijn en moeten overlopen worden bijvoorbeeld de rekening, de benoeming van de syndicus en van de rekencommissaris, het bedrag van het werk – en reservekapitaal.
In de loop van het boekjaar komt de syndicus in aanraking met diverse problemen aangaande het gebouw waarvoor een beslissing van de AV nodig is. Deze worden door Exclusief Beheer bestudeerd waarna concrete voorstellen worden uitgewerkt die dan op de AV kunnen besproken worden. Tevens worden punten die werden verstuurd door mede-eigenaars en bewoners van de VME voorbereid en voorgelegd op de AV.
Tenslotte worden al deze punten overlopen met de Raad van Mede-Eigendom voor het versturen van de dagorde.