Wat zijn de statuten?

In de categorie: Administratief beheer

De statuten zijn in feite de Bijbel van de residentie.
Deze omvat de basisakte: oorsprong van eigendomsrecht.
En het reglement van Mede-eigendom: de rechten en plichten inzake mede-eigendom.

Vrijblijvend kan de VME een reglement van inwendige orde opstellen.
Dit zijn afspraken die gemaakt worden inzake de leefcode binnen de residentie.