Wat met de vervanging van de lampen?

In de categorie: Technisch beheer

Dit dient beslist te worden op de AV. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden:
1. Een eigenaar in het gebouw staat hiervoor in en wordt vergoed voor de aangekochte lampen of laat ze leveren door de syndicus.
2. De mede-eigenaars wensen dat een professionele elektricien de lampen komt vervangen. Bij defecten zal de syndicus dan een bestelbon uitschrijven.