Wat met de oplevering van de werken?

In de categorie: Technisch beheer

De syndicus volgt de werken op. Enkel indien de VME voor een architect heeft geopteerd, dan valt dit onder zijn bevoegdheid.