Wat is het werkingskapitaal?

In de categorie: Financieel beheer

Dit is een kapitaal dat de mede-eigenaars ter beschikking stellen van de syndicus om de financiële verplichtingen van de gemeenschap te kunnen nakomen. Deze gelden worden gestort op een unieke rekening die toebehoort aan de VME.