Wat is gedwongen appartementsmede-eigendom?

In de categorie: Administratief beheer

Een mede-eigendom is een minidemocratie waarbinnen we verschillende spelers terug vinden: mede-eigenaars, huurders, conciërge, vastgoedmakelaars, aannemers,... en last but not least, de wettelijke vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars, de syndicus. Vanaf het ogenblik dat de onverdeeldheid ontstaat of wanneer minstens 1 kavel werd verkocht (er zijn vanaf dan minstens 2 verschillende eigenaars) en de statuten werden door de hypotheekbewaarder overgeschreven, valt het gebouw onder de gedwongen appartementsmede-eigendom. Alsdan ontstaat de vereniging van mede-eigenaars welke rechtspersoonlijkheid verkrijgt. Na het ontstaan draagt zij de benaming : ”vereniging van mede-eigenaars”, (VME) gevolgd door de vermeldingen betreffende de ligging van het gebouw of de groep van gebouwen. Zij heeft haar zetel in het gebouw.