Wat is een verdeelsleutel?

In de categorie: Financieel beheer

In een gebouw worden de kosten verdeeld volgens verdeelsleutels die bepaald worden in de basisakte. Soms wordt de verdeling van bepaalde kosten niet omschreven in de basisakte waardoor de syndicus moet teruggrijpen naar rechtspraak