Wat is een provisie/voorschot?

In de categorie: Financieel beheer

Op een AV stelt Exclusief Beheer een budget op voor het komende boekjaar, in functie van de te realiseren uitgaven van het komende jaar.
Op basis hiervan wordt het budget herleidt naar een maandbedrag.
Op het einde van het boekjaar volgt dan de afrekening.