Wat is de afrekening?

In de categorie: Financieel beheer

Een afrekening is de som van alle kosten in het voorbije boekjaar, herleidt volgens de verdeelsleutel of de aandelen van het betrokken pand waarbij de maandelijkse provisies (zie vorige) worden afgetrokken. In principe moet elke mede-eigenaar op het einde geld terugkrijgen vermits de syndicus anders een tekort aan budget heeft en bepaalde facturen dan niet heeft kunnen betalen.