Wat als de lift niet meer functioneert?

In de categorie: Technisch beheer

In dit geval kan u best de liftmaatschappij verwittigen via de telefoondrukknop in de lift of via het noodnummer dat in de lift vermeld staat. Vergeet niet van een duidelijke omschrijving te geven van de panne!
Ingeval er iemand vastzit in de lift, zal de liftmaatschappij gebruikelijk binnen het uur het probleem komen oplossen. Zoniet, dus als er niemand vastzit, dan zal de liftmaatschappij normaal binnen de 2 uren langskomen.