Wanneer is een algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld?

In de categorie: Administratief beheer

Een AV is rechtsgeldig ingeval de helft + 1 van de mede-eigenaars aanwezig is alsook de helft + 1 van de aandelen vertegenwoordigd is.
De AV kan eveneens rechtsgeldig samengesteld zijn indien ¾ van de aandelen vertegenwoordigd zijn doch niet de helft van de mede-eigenaars.
Indien men niet voldoet aan één van beiden bovengenoemde wettelijke bepalingen dan zal de syndicus minstens 2 weken later een nieuwe AV (BAV) bijeenroepen, met dezelfde dagorde.
De bovengenoemde regels zijn dan niet meer van toepassing.
Indien er slechts één mede-eigenaar aanwezig is, dan kan hij op een rechtsgeldige manier voor het hele gebouw beslissen!