Taken van de syndicus

In de categorie: Nieuwe Wet op Mede-Eigendom 2010 (aanpassingen)
 •  Bijeenroepen van (B)AV.
 •  Notuleren van beslissingen van de (B)AV.
 •  Beslissingen uitvoeren.
 •  Bewarende maatregelen nemen.
 •  Rekening voor werkingskapitaal en één voor reservekapitaal.
 •  VME in rechte vertegenwoordigen.
 •  Achterstallen meedelen aan notaris.
 •  Uitnodiging voor de AV aanplakken in het gebouw.
 •  Bij beëindiging alle documenten overhandigen aan volgende syndicus of voorzitter van het gebouw.
 •  Aansprakelijkheidsverzekering nemen.
 •  Post-interventiedossier bewaren.
 •  Diverse bestekken voorleggen voor grote werken.
 •  Elk jaar een evaluatierapport opmaken over de leveranciers.
 •  Melding doen en toestemming vragen voor bedrijven die een link hebben met de VME of mede-eigenaars.
 •  Enkel naam, adres en kavel mogen gecommuniceerd worden aan andere mede-eigenaars.
 •  Dubbele boekhouding voor meer dan 20 kavels (appartementen). Is nog verder te bepalen door het KB.
 •  Begroting voor onderhoudscontracten, gemeenschappelijke uitrusting en toekomstige grote kosten.