Reglement van Mede-Eigendom

In de categorie: Nieuwe Wet op Mede-Eigendom 2010 (aanpassingen)
  •  Beschrijving rechten en plichten van de mede-eigenaars.
  •  Omklede criteria en berekeningswijze van de lasten.
  •  Wijze van bijeenroeping, werkwijze en de bevoegdheid van de AV.
  •  Benoeming, omvang en duur (maximum drie jaar) van het mandaat van de syndicus met de eventuele hernieuwing of opzeggen van zijn mandaat.
  •  Periode van vijftien dagen waarbinnen de AV moet plaats vinden.
  •  Alle documenten dienen het ondernemingsnummer te vermelden.
  •  Bij wijziging dient dit binnen de maand uitgehangen te worden.
  •  Het reglement is onmiddellijk tegenstelbaar, dus ook voor huurders.