Raad van Mede-Eigendom

In de categorie: Nieuwe Wet op Mede-Eigendom 2010 (aanpassingen)
  •  Bij minimum twintig kavels is er een raad van mede-eigendom verplicht.
  •  Controleert syndicus en staat hem bij.
  •  Kan bevoegdheden krijgen van de AV (min 75% van de stemmen) voor maximum één jaar.
  •  Moet een halfjaarlijks rapport naar de mede-eigenaars sturen.
  •  Heeft een voorzitter en bijzitter(s).