Mede-Eigenaar

In de categorie: Nieuwe Wet op Mede-Eigendom 2010 (aanpassingen)
  •  Bij onverdeeldheid dient een lasthebber aangeduid te worden.
  •  Slechts één eigenaar mag aan de vergadering deelnemen.
  •  Slechts één eigenaar krijgt de documenten toegestuurd.
  •  Elke mede-eigenaar moet de veranderingen van zijn adresgegevens doorgeven (zie bij Basisdocumenten het Communicatieblad).
  •  Elke eigenaar kan een vertaling krijgen op kosten van de VME indien het gaat over de taal van het grondgebied.