Hoever reikt de beslissingsmacht van de algemene vergadering?

In de categorie: Administratief beheer

De A.V kan geen beslissingen nemen die strijdig zijn met:
-haar eigen statuten;
-de wet
-de deontologische code van de syndicus
-haar eigen beslissingen.