Hoe gebeurt de opvolging van de werken?

In de categorie: Technisch beheer

Al naargelang de omvang van de werken en de noodwendigheid (bv. problemen in de uitvoering) zal de syndicus één of meerder malen een werfopvolging realiseren.