Aankoop en verkoop

In de categorie: Nieuwe Wet op Mede-Eigendom 2010 (aanpassingen)

Art. 577-11 § 1&2 omschrijft welke inlichtingen en documenten dient meegedeeld te worden:

 •  Bedrag van het werk – en reservekapitaal.
 •  Verschuldigde achterstallen van de overdrager.
 •  Toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng.
 •  Overzicht van de hangende gerechtelijke procedures.
 •  Notulen van de vorige drie jaren en de periodieke afrekeningen van de lasten van de laaste twee jaar.
 •  Afschrift van de recentste balans.
 •  Bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing.
 •  Kostprijs van de dringend herstellingen.
 •  Kosten verbonden aan het verkrijgen van de gemeenschappelijke delen.
 •  Staat van de vaststaande verschuldigde bedragen van de VME.

Volgende informatie dient de notaris mee te delen:

 •  Bij eigendomsoverdracht moet de datum, dag en uur van de akte meegedeeld worden.